In English

GeoVega

Citat

"Esta tierra pertenece a todos los costarricenses; algunos ya han muerto, otros todavia vivimos, pero la mayoría aún no han nacido" ~ Entrance sign at the Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica

Välkommen till GeoVega

Det lilla företaget specialiserat på naturgeografi och GIS

GeoVega åtar sig mindre uppdrag eller uppdrag som underkonsult främst inom det naturgeografiska området samt för GIS-analyser.

 

Nyheter

GeoVega har nu utfört detaljerad översvämningsmodellering över Testeboån, Gävle, samt översvämningsanalys vid Forsbacka på uppdrag av Terrafirma och Gävle kommun.