In English

GeoVega

Citat

"Esta tierra pertenece a todos los costarricenses; algunos ya han muerto, otros todavia vivimos, pero la mayoría aún no han nacido" ~ Entrance sign at the Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica

Tjänster inom GIS

Ge dina analyser en rumslig dimension!

Geografiska informationssystem (GIS) kan användas inom de mest skiftande områden och för de mest skiftande problem. Det kan vara riskanalyser, utbredningsmönster eller något helt annat. Tack vare vår långa erfarenhet inom forskning och undervisning inom GIS behärskar GeoVega ett stort antal verktyg för att kunna lösa de mest skiftande problem, kanske även ditt?

Rumsliga multikriterieanalyser

Vanliga multikriterieanalyser försöker att hitta det bästa av flera tänkbara alterniv för en specifik problemställning. Med geografiska informationssystem (GIS) är det möjligt att även få med den rumsliga dimensionen. Exempel kan vara att finna den bästa platsen för en specifik företeelse eller nybyggnation.