In English

GeoVega

Citat

"Esta tierra pertenece a todos los costarricenses; algunos ya han muerto, otros todavia vivimos, pero la mayoría aún no han nacido" ~ Entrance sign at the Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica

Tjänster inom hydrologi

Översvämningskartering

I och med EUs översvämningsdirektiv ställs nya och allt större krav på att medlemsländerna ska genomföra översvämningsriskkarteringar och upprätta detaljerade översvämningshanteringsplaner där det konstateras att det finns behov. Det finns dock många detaljer att ta hänsyn till och många fallgropar på vägen. Vi har flera års forskningserfarenhet inom området och vi försöker dessutom illustrera den osäkerhet som alltid råder vid denna typ av kartering för kunden.

Översvämningsskyddsplaner

För mer detaljerad planering i samtidigt som översvämningsrisker ska beaktas krävs även mer detaljerade översvämningskarteringar. Exempel på detta kan vara planer över enskilda byggnader som behöver skyddas. GeoVega samarbetar med Terrafirma för att ta fram sådana planer.