In English

GeoVega

Citat

"Esta tierra pertenece a todos los costarricenses; algunos ya han muerto, otros todavia vivimos, pero la mayoría aún no han nacido" ~ Entrance sign at the Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica

Personal

Anders Brandt

Anders är naturgeograf med en magisterexamen från Uppsala universitet (1995) och doktorsexamen från Köpenhamns universitet (1999). Därefter har han jobbat som undervisningsassistent vid Roskilde universitet (2000-2001) och som geolog på Skov- och Naturstyrelsen i Köpenhamn (2001-2002). Sedan 2002 jobbar han på Högskolan i Gävle som universitetslektor i geomatik och bedriver undervisning och forskning inom bland annat GIS och hydrologi. Det är framför allt Anders som utför uppdragen i GeoVega. Klicka här för Anders publikationer och personliga hemsida.