In English

GeoVega

Citat

"Esta tierra pertenece a todos los costarricenses; algunos ya han muerto, otros todavia vivimos, pero la mayoría aún no han nacido" ~ Entrance sign at the Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica

Tjänster

GeoVegas kompetensområden ligger framför allt inom olika delar av naturgeografin. Vår specialitet är översvämningskarteringar och olika typer av GIS-analyser.

Se länkarna till vänster för exempel på de tjänster GeoVega kan utföra.